Subsidiëren van onderwijs en onderzoek

Uit de opbrengsten van haar vermogen subsidieert de stichting Historia Medicinae onderwijs- en onderzoekprojecten op het gebied van Medische Geschiedenis in de meest brede zin. Daartoe kent de stichting twee subsidievormen: reguliere subsidies en subsidies voor junioronderzoekers. Reguliere subsidieaanvragen kunnen door iedereen worden ingediend. Aanvragen voor ondersteuning van junioronderzoekers kunnen slechts worden ingediend door bachelorstudenten die in de masterfase van hun studie zijn of masterstudenten die een promotieonderzoek uitvoeren. Verdere informatie over randvoorwaarden voor indienen van aanvragen en toekennen van subsidies zijn te vinden op:

Voorts ondersteunt de stichting de werkzaamheden van het academisch netwerk 'History of Health & Healing'