SHM-masterscriptieprijs

De SHM-masterscriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs als erkenning van en waardering voor een masterscriptie op het gebied van de medische geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedschrijving van gezondheid, ziekte, geneeskunde, medische wetenschappen en gezondheidszorg. Deze prijs zal in het najaar van 2022 voor de eerste keer worden uitgereikt tijdens de vergadering van de werkgroep History, Health & Healing. De prijs omvat een bedrag van € 1.000,- en een oorkonde. Voor toekenning van de prijs komen in aanmerking scripties uit 2020 en 2021 in het kader van een masteropleiding aan één van de Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. Voorstellen voor toekenning van de prijs kunnen bij de secretaris van de stichting Historia Medicinae tot uiterlijk 1 juli 2022 worden ingediend, bij voorkeur digitaal. Zie verder het reglement voor de SHM-masterscriptieprijs.