SHM-masterscriptieprijs

De SHM-masterscriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs als erkenning van en waardering voor een masterscriptie op het gebied van de medische geschiedenis, dat wil zeggen de geschiedschrijving van gezondheid, ziekte, geneeskunde, medische wetenschappen en gezondheidszorg. Deze prijs, die een bedrag van € 1.000,- en een oorkonde omvat, werd op 16 september 2022 tijdens de vergadering van de werkgroep History of Health & Healing voor de eerste keer uitgereikt aan Chiara Lacroix vanwege haar masterscriptie: ‘Birth of the human being: Historicising the concept of human in the study of reproduction’.

Voorstellen voor toekenning van de prijs in 2024 kunnen bij de secretaris van de stichting Historia Medicinae tot uiterlijk 1 juli 2024 worden ingediend, bij voorkeur digitaal. Daarvoor komen in aanmerking scripties uit 2022 en 2023 in het kader van een masteropleiding aan één van de Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. Zie verder het reglement voor de SHM-masterscriptieprijs.

 

 

BETA-Chiara-Lacroix-468x467

Chiara Lacroix, prijswinnaar van de SHM-masterscriptieprijs 2022