Studieboeken

Leerboek medische geschiedenis

Onder redactie van: Prof Dr HFP HIllen, Prof Dr ES Houwaart, Prof Dr FG Huisman

Hoe is in de loop van de tijd gereageerd op bedreigingen van de volksgezondheid? Waar, hoe en door wie werd de daartoe benodigde kennis verworven? Hoe werd die kennis in de praktijk gebracht? Bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg? Wat kunnen we leren van het verleden?
Het Leerboek medische geschiedenis biedt studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen een overzicht van zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in de moderne gezondheidszorg. Daarbij is niet alleen aandacht voor de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de paradoxen in het stelsel. Steeds vaker dwingen wetenschappelijke doorbraken de geneeskunde na te denken over haar opdracht, grenzen en beperkingen.
De thematische opbouw van het leerboek past bij de moderne visie op de medische geschiedenis. In vier delen (‘Ziekte’, ‘Kennis’, ‘Dokter en patiënt’ en ‘Maatschappij en gezondheidszorg’) biedt het een kader voor reflectie op de huidige medische praktijk. Per hoofdstuk zijn competenties, leerdoelen en leervragen geformuleerd. Het boek sluit daarmee naadloos aan bij het competentiegerichte onderwijs en het Raamplan Artsopleiding.

Uitgeverij Bohn, Stafleu en van Loghum, Houten 2018, ISBN 9789036819893

Basisboek Filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg

Onder redactie van: Toine Pieters & Guy Widdershoven

Dit boek biedt een overzicht van filosofische visies op en historische achtergronden van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Met een oriëntatie op de praktijk en de toekomst.

Inhoud 

De twaalf hoofdstukken zijn steeds geschreven door zowel een filosoof als een historicus. Aan de orde komen onderwerpen als:

  • de zorg rond geboorte en dood
  • publieke gezondheidszorg
  • begrippen als ziekte en gezondheid
  • psychiatrie
  • multi-etniciteit
  • disability
  • medische wetenschap en technologie
  • hersenen en identiteit

Opzet per hoofdstuk

Naast een algemene inleiding bevat elk hoofdstuk actuele casuïstiek uit de klinische praktijk, om de relevantie van filosofische en historische inzichten te verduidelijken.

De hoofdstukken worden afgesloten met aanbevolen literatuur en toetsvragen.

Doelgroep

Het boek is primair bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is geschikt voor alle studenten en professionals in de gezondheidszorg. Ook voor een algemeen publiek met interesse in de historische en filosofische grondslagen van de geneeskunde.

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2019, ISBN 9789024419722