Toegekende projecten

2021

  • Henk M. Vermande, tbv publicatie proefschrift: “De chemist. De geschiedenis van een verdwenen beroep, 1600-1820”
  • Mark Beumer, tbv bezoeken aan  Institute History of Medicine and Foreign Languages, Charles University in Praag in het kader van een PhD programma History of Medicine
  • Timo Bolt en Ralf Futselaar, tbv een inventariserend vooronderzoek naar patiëntdossiers en privacy in de medische geschiedschrijving
  • Melle Monquil, juniorbeurs tbv masterscriptie “Het Verbreden en Verdiepen van Historisch Onderzoek naar Geneeskunde in Koloniaal Algerije (1900-1940)”
  • Bertus Mulder, tbv publicatie van een biografie over de vroedvrouw Fokje Pasma
  • Leo van Bergen, tbv nakijken Engelse vertaling van “An Unparalelled Triumph. The introduction of and international discussion on Coronary Care Units (1960-1985)”