Toegekende projecten

2023

 • Rob van den Berg, tbv publicatie 'De vitaminepioniers. Hoe twee Nederlandse artsen de vitamines ontdekten en één er met de Nobelprijs vandoor ging'
 • Mieneke te Hennepe, tbv conferentie 'New Horizons for Medical Museums and Collections' op 20-23 september 2023 in Leiden
 • Mark Beumer, tbv bezoek en presentatie International Medieval Congress in Leeds
 • Rina Knoeff, tbv organisatie conferentie ‘Medical Humanities and History: Future Directions’
 • Elise Alkemade, tbv bezoek EAHMH conferentie 2023
 • Rob Groen, tbv publicatie ‘Wordingsgeschiedenis neurochirurgie in Nederland’

2022

 • Stichting 'Ogen Open', tbv documentaire over 'Het erfgoed van Els Borst'
 • Rodante van der Wal, juniorbeurs tbv werkbezoek in het kader van onderzoek 'de geschiedenis van geweld in de moderne geboortezorg'
 • Kim Schoof, juniorbeurs tbv werkbezoek netwerk 'Lives in Medicine' van het Oxford Centre for Life-Writing
 • NVMG, tbv gezamenlijke vergadering NVMG en de Société Francaise d'Histoire de la Médecine (SFHM) op 16 september 2023 in het Boerhaave Museum te Leiden
 • Leo van Bergen, tbv vertaling 'Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de lsd-behandeling van Jan Bastiaans (QV uitgeverij)'
 • Mark Beumer, tbv bezoeken aan Institute History of Medicine and Foreign Languages, Charles University in Praag in het kader van een PhD programma History of Medicine
 • Dirk van Delft, tbv publicatie van monografie 'Onzichtbaar leven' over Antonie van Leeuwenhoek en de wondere wereld van de microbiologie
 • Maurits Bastiaan Meerwijk, tbv publicatie van monografie 'A history of plague in Java, 1911-1942'

2021

 • Henk M. Vermande, tbv publicatie proefschrift: “De chemist. De geschiedenis van een verdwenen beroep, 1600-1820”
 • Mark Beumer, tbv bezoeken aan Institute History of Medicine and Foreign Languages, Charles University in Praag in het kader van een PhD programma History of Medicine
 • Timo Bolt en Ralf Futselaar, tbv een inventariserend vooronderzoek naar patiëntdossiers en privacy in de medische geschiedschrijving
 • Melle Monquil, juniorbeurs tbv masterscriptie “Het Verbreden en Verdiepen van Historisch Onderzoek naar Geneeskunde in Koloniaal Algerije (1900-1940)”
 • Bertus Mulder, tbv publicatie van een biografie over de vroedvrouw Fokje Pasma
 • Leo van Bergen, tbv nakijken Engelse vertaling van “An Unparalelled Triumph. The introduction of and international discussion on Coronary Care Units (1960-1985)”