Bijzondere leerstoel Medische Geschiedenis

Manon Parry

De stichting Historia Medicinae tracht haar doelen onder meer te bereiken door het stichten van bijzondere leerstoelen op het terrein van de medische geschiedenis.

Van 2006 tot 2010 verleende de stichting steun aan de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de Antieke Geneeskunde die gevestigd was aan de Universiteit van Leiden. Deze leerstoel werd bekleed door prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff..

Met ingang van 1 mei 2018 ondersteunt de stichting voor de duur van vijf jaar een bijzondere leerstoel medische geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel wordt bekleed door prof.dr. Manon S. Parry, tevens UHD "American Studies and Public History" aan de Universiteit van Amsterdam. Het doel van de leerstoel is het ondersteunen en verder ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het terrein van de geschiedenis van gezondheid, ziekte, gezondheidszorg en geneeskunde in hun sociale, culturele en wetenschappelijke context. Professor Parry is ook verantwoordelijk voor het Masterprogramma 'History: Medical and Health Humanities', een interdisciplinair masterprogramma dat wordt aangeboden door de Faculteiten Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam en de Faculteiten Geneeskunde van de Universiteiten van Amsterdam, Maastricht en Rotterdam. Zie ook: Profiel Manon Parry