Subsidie voor junioronderzoeker

De stichting Historia Medicinae kent subsidies toe aan junioronderzoekers ter ondersteuning van hun onderzoek op het terrein van medische geschiedenis. De subsidies bedragen maximaal 1500 euro en kunnen worden ingezet voor de financiering van specifieke onderzoeksactiviteiten zoals archiefonderzoek, congresbezoek, een onderzoeksstage, het uitwerken van een masterscriptie tot een wetenschappelijk artikel, het voorbereiden van een NWO-subsidieaanvrage, et cetera. Aanvragers dienen nog niet gepromoveerd te zijn, maar wel in bezit van ten minste een bachelordiploma. Voorts dienen zij verbonden te zijn aan een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling en/of zich aantoonbaar bezig te houden met medische geschiedenis in Nederland.

Het aanvraagformulier

Aanvragen dienen opgesteld te worden op een door de stichting in een standaardformulier voorgeschreven wijze. Dit formulier kunt u downloaden (zie hieronder) of bij de secretaris van de stichting opvragen. Aanvraagformulier plus eventuele bijlagen dienen bij voorkeur per e-mail gezonden te worden naar de secretaris van de stichting.

Inzending van de aanvraag

De stichting beoordeelt tweemaal per jaar subsidieaanvragen. De uiterste inleverdata zijn telkens voor 1 maart of 1 september van een kalenderjaar.

De besluitvorming

De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de beslissing over al dan niet honoreren van de aanvrage door de secretaris op de hoogte gesteld. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.

Een herindiening
Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting anders aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde onderzoeksproject opnieuw bij de Stichting in te dienen.

Het adres
Aanvragen moeten worden gezonden naar:

Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

Bij voorkeur via e-mail naar: acnkruseman@hotmail.com