De Gerrit Arie Lindeboomprijs

De Gerrit Arie Lindeboomprijs werd in 1984 in samenwerking met de Pieter van Foreest Stichting ingesteld. De prijs werd vernoemd naar de internist en medisch-historicus prof. dr. G.A. Lindeboom, die sinds de jaren vijftig een stuwende kracht was achter het medisch-historisch onderwijs en onderzoek aan de Vrije Universiteit en daarbuiten.

Uitgangspunt voor toekenning van de prijs was - en is nog steeds - erkenning van en waardering voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische geschiedschrijving. Deze verdiensten kunnen betrekking hebben op één medisch historische publicatie, op een verzameling van medisch historische publicaties, op de betekenis van de activiteiten van een persoon voor de beoefening van de medische geschiedschrijving in Nederland, of op een combinatie van één van de voorgaande drie.

In beginsel wordt de prijs één keer per vijf jaar uitgereikt en op grond van publicaties en activiteiten over de voorgaande periode.

Voor de toekenning van de prijs komen in aanmerking personen met de Nederlandse nationaliteit en/of personen die onderzoek hebben gedaan naar de medische geschiedenis van Nederland, de voormalige Nederlandse koloniën of Nederlandstalig België. Aanvankelijk moest de kandidaat jonger dan zestig jaar zijn. In 2018 is dit leeftijdskriterium voor toekenning van de prijs geschrapt.

Bij instelling van de prijs werd de hoogte van het aan de prijs verbonden geldbedrag gesteld op fl. 15000,-. Sinds 2008 is de hoogte van dit bedrag 10.000,- Euro. Dit bedrag wordt door de Stichting Pieter van Foreest beschikbaar gesteld.

Sinds 1984 is de prijs zeven maal toegekend, aan met toenmalige titulatuur:

1985
drs MJ van Lieburg

2008
dr E Huizinga

1989
dr W Veltheer en dr PJ Köhler

2014
dr N Beijens

1995
dr FG Huisman

2019
dr T Bolt

2001
dr J Vijselaar