De Stichting Historia Medicinae verleent financiële ondersteuning aan onderwijs- en onderzoekprojecten op het terrein van de Medische Geschiedenis. Voorts kent de stichting prijzen toe aan onderzoekers in dit domein en sticht het waar mogelijk en zinvol bijzondere leerstoelen Medische Geschiedenis.

Contactadres

Dr. Laurens de Rooy,
Secretaris Stichting Historia Medicinae
Museum Vrolik, Amsterdam UMC
Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam
E-mail: l.derooy@amsterdamumc.nl
Telefoon: 020 5664664/4928