De Gerrit Arie Lindeboompenning

Gerrt Arie Lindeboompenning

Gerrit Arie Lindeboompenning

Naast de instelling van de Gerrit Arie Lindeboomprijs werd in 1984 ook besloten tot het uitreiken van de Gerrit Arie Lindeboompenning aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Medische Geschiedenis. Daartoe werd een penning ontworpen door de chirurg en kunstenaar Rob van der Veen.

Voor de toekenning en uitreiking van de penning is indertijd geen reglement opgesteld; de penning werd tussen 1985 en 2001 automatisch uitgereikt aan de winnaar van de Gerrit Arie Lindeboomprijs. Daarna is de penning een zelfstandige vorm van eerbetoon geworden. De procedure van toekenning is sindsdien in een apart reglement vastgelegd.

De Gerrit Arie Lindeboompenning is sinds 1985 aan de volgende personen uitgereikt, met toenmalige titulatuur:

 

1985
Drs MJ van Liburg

1995
Dr FG Huisman

2019
Prof dr HFP Hillen

1989
Dr W Veltheer

2001
Dr J Vijzelaar

1989
Dr PJ Köhler

2009
Mevr AG Ham

1995
Dr JH Sypkens Smit

2019
Prof dr ES Houwaart