Beleid ten aanzien van toekennen van prijzen

De Stichting Historia Medicinae kent twee prijzen: de Gerrit Arie Lindeboomprijs en de Gerrit Arie Lindeboompenning. De Gerrit Arie Lindeboomprijs wordt eens in de vijf jaar uitgerekt aan een onderzoeker met bijzondere verdiensten in de medische geschiedschrijving. De Gerrit Arie Lindeboompenning wordt toegekend wanneer van toepassing aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Medische Geschiedenis.

Voorts draagt de stichting bij aan 'The Pieter van Foreest Student Prize' en 'EAHMH Book Award' die tijdens de conferenties van de European Association for the History of Medicine and Health worden uitgereikt.

Het geldbedrag verbonden aan de Gerrit Arie Lindeboomprijs wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Pieter van Foreest. Deze stichting is ook door Lindeboom opgericht en richt zich vooral op ondersteuning van beschouwelijke vakken als ethiek, filosofie en geschiedenis, alsmede domeinen in de zorg die niet vergoed worden uit de reguliere middelen. Binnen deze doelstelling stelt de Stichtig Pieter van Foreest naast ondersteuning van de Gerrit Arie Lindeboomprijs tweejaarlijks een wetenschapsprijs beschikbaar aan onderzoekers op het gebied van de medische humaniora en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg.

De besturen van de stichtingen Historia Medicinae en Pieter van Foreest zijn voornemens hun beleid ten aanzien van het toekennen van prijzen te herzien. Daarin is er een voorkeur voor een gemeenschappelijke beleidslijn voor toekenning van prijzen waarin 3 doelgroepen worden onderscheiden: jonge onderzoekers in de masterfase van hun studie, onderzoekers in of net na de promotieonderzoek fase, en meer gearriveerde onderzoekers.

Het is de verwachting dat in het voorjaar van 2022 een herzien beleid voor toekennen van prijzen kan worden geïntroduceerd.

Zie verder: