De Stichting Historia Medicinae verleent financiële ondersteuning aan onderwijs- en onderzoekprojecten op het terrein van de Medische Geschiedenis. Voorts kent de stichting prijzen toe aan onderzoekers in dit domein en sticht het waar mogelijk en zinvol bijzondere leerstoelen Medische Geschiedenis.

Contactadres

Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, secretaris
van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest
E-mail: acnkruseman@hotmail.com
Telefoon: 0651195281