De bijzondere Leerstoel op het terrein van de medische geschiedenis

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het stichten van bijzondere leerstoelen op het terrein van de medische geschiedenis. Vanaf 2006 heeft de Stichting gedurende vijf jaar steun verleend aan de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de Antieke Geneeskunde die gevestigd was aan de Universiteit van Leiden.

De leerstoel werd bekleed door prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff, die op 20 januari 2006 zijn ambt aanvaardde met zijn inaugurele rede Patiënten zien. Patiënten in de Antieke Geneeskunde.
Op 27 november 2010 sprak Horstmanshoff zijn afscheidsrede uit die is bewerkt tot een artikel, 'Klein gebrek geen bezwaar? Over de klompvoet in de oudheid', Lampas 46 (2013) 203-221, dat u hier aantreft.

 

 


webhosting